AORA 2011

Academy of Obstetric Regional Anaesthesia and Analgesia (AORA).
Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhl dne 10. prosince 2011
v Národním muzeu, nové budově (budova bývalého Federálního shroháždění) soubor přednášek na téma - novinky v porodnické analgezii a anestezii.
Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Prezentace přednášek pdf

Celý program ke stažení (PDF, 200 kB).

 

logo


Kritické stavy v porodnictví 2012
Pod záštitou děkana – 1. LF UK v Praze proběhne dne 8. prosince 2012 soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2012". Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 

 


Kurz porodnické analgezie a anestezie

Pod záštitou děkana 1.LF UK proběhne dne 31. března 2012 v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze soubor přednášek na téma - porodnické analgezie a anestezie. Odborným garantem akce bude doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.