doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Kontaktní adresa
1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Pracoviště
Gynekologicko-porodnická klinika
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
Pracovní zařazení
Vedoucí lékař porodního sálu
e.mail:
parizek@porodnice.com


Vzdělání                
1978 – 1984         Univerzita Karlova v Praze, fakulta všeobecného lékařství
1974 – 1978         Střední škola, gymnázium v Praze
1966 – 1974         Základní škola, Zvole u Prahy/Davle


Zaměstnání            
1991 až dosud     Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
1987 -  1991         Gynekologicko-porodnické oddělení FN Bulovka,  Praha
1985 -  1987         Oddělení anesteziologie a resuscitace FN Bulovka, Praha 
1984 -  1985         Základní vojenská služba                         


Postgraduální vzdělávání
1994                     Kandidátská dizertační práce, titul CSc.(Porod a periduralní analgezie)
1992                     II.specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví
1989                     I.specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví
1987                     I.specializační zkouška v oboru anesteziologie a resuscitace


Členství v odborných společnostech
od roku 2000        člen  OAA (Obstetric Anaesthetists´Association)                     
od roku 1994        předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS JEP
od roku 1987        Česká společnost gynekologie a porodnictví JEP
od roku 1984        Česká společnost anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny JEP


Vědecké zájmy
porodnická analgezie a anestezie – bolest a stresová zátěž matky a dítěte u porodu
porodnická problematika těhotných žen po transplantaci orgánů
porodnická problematika těhotných žen s chorobami gastrointestinálního traktu


Priority v oborech anesteziologie a porodnictví
1988        zavedení kompletní metodiky epidurální analgezie u spontánního porodu do rutinní porodnické praxe v České republice
1992        aplikace opioidu sufentanilu v případě epidurální analgezie u spontánního porodu
1992        založení  systému postgraduálního vzdělávání v oblasti „Porodnické analgezie a anestezie“ (dosud vzděláno 400 osob)
1993        zavedení systému monitoringu situace v oblasti porodnické analgezie a anestezie v České republice
1997        aplikace lokálního anestetika ropivakainu v případě epidurální analgezie u spontánního porodu
2001        založení  systému postgraduálního vzdělávání v oblasti Intenzivní péče u rizikových těhotenství (název - Kritické stavy v porodnictví)
2002        aplikace lokálního anestetika levobupivakainu v případě epidurální analgezie u spontánního porodu
2003        založení Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anesthesia (AORA), nejvyšší stupeň anesteziologicko-porodnického vzdělávání v porodnické analgezii a anestezii v České republice
2004        vytvoření projektu odborné pomoci pomocí internetu SOS Porodnice

Přednášky / publikace