prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Narozen 20.7.1943 v Praze.

Vedoucí lékař Oddělení klinické hematologie a Trombotického centra ,
1.interní klinika, 1.LF UK a VFN Praha , předtím primář oddělení
klinické hematologie a krevní transfúze,KN Ústí n.L.( 1966 – 1980) ,
praxe 35 let.
Maturita gymnasium v Botičské ul.Praha v r.1960,promoce na lékařské
fakultě UK v Praze v r.1966, atestace z vnitřního lékařství 1° v r.
1969 a 2° 1998, atestace z hematologie a TS v r. 1973, CSc v r.1986,
DrSc v r.2000,docent pro obor vnitřního lékařství 1988,v roce 2002
jmenování profesorem vnitřního lékařství , schváleno vědeckou radou UK
v Praze dne 22.12.2001.

Vědecký sekretář Spolku českých lékařů v Praze,člen České hematologické
společnosti,člen České kardiologické společnosti, člen České
internistické společnosti,člen ‚České společnosti transfuzního
lékařství,člen České Angiologické společnosti, člen české
gynekologicko-porodnické společnosti, řádný člen EORTC Leukemia group,
člen Task Force on Antithrombotic Therapy Evropské kardiologické
společnosti,člen Americké hematologické společnosti a Evropské
hematologické asociace.

Ceny odborných společností za vědeckou práci: Česká hematologické
společnost 1980, Prusíkova cena 1998,Thomayerova přednáška 1998, cena
České internistické společnosti 2000.

Publikoval dosud 2 monografie, 15 kapitol v monografiích ,150 vědeckých
článků , 261 přednášek, vedoucí řešitel proběhlých 6 grantových úkolů
MZ ČR a FMTIR Praha 1985- 2003 ( hodnocení 3x A, 3 x B ).

Čestný člen Spolku českých lékařů v Praze, České hematologické
společnosti, Spolku bavorských internistů a České angiologické
společnosti.

V současnosti je vedoucím řešitelem Výzkumného záměru Ministerstva
zdravotnictví ČR č.16564( 2000-2004): Diagnostika a léčba dědičně
podmíněných poruch

Adresa: kvasnicka.jan@vfn.cz