prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Narozen 20.7.1943 v Praze.

Vedoucí lékař Oddělení klinické hematologie a Trombotického centra ,
1.interní klinika, 1.LF UK a VFN Praha , předtím primář oddělení
klinické hematologie a krevní transfúze,KN Ústí n.L.( 1966 – 1980) ,
praxe 35 let.
Maturita gymnasium v Botičské ul.Praha v r.1960,promoce na lékařské
fakultě UK v Praze v r.1966, atestace z vnitřního lékařství 1° v r.
1969 a 2° 1998, atestace z hematologie a TS v r. 1973, CSc v r.1986,
DrSc v r.2000,docent pro obor vnitřního lékařství 1988,v roce 2002
jmenování profesorem vnitřního lékařství , schváleno vědeckou radou UK
v Praze dne 22.12.2001.

Vědecký sekretář Spolku českých lékařů v Praze,člen České hematologické
společnosti,člen České kardiologické společnosti, člen České
internistické společnosti,člen ‚České společnosti transfuzního
lékařství,člen České Angiologické společnosti, člen české
gynekologicko-porodnické společnosti, řádný člen EORTC Leukemia group,
člen Task Force on Antithrombotic Therapy Evropské kardiologické
společnosti,člen Americké hematologické společnosti a Evropské
hematologické asociace.

Ceny odborných společností za vědeckou práci: Česká hematologické
společnost 1980, Prusíkova cena 1998,Thomayerova přednáška 1998, cena
České internistické společnosti 2000.

Publikoval dosud 2 monografie, 15 kapitol v monografiích ,150 vědeckých
článků , 261 přednášek, vedoucí řešitel proběhlých 6 grantových úkolů
MZ ČR a FMTIR Praha 1985- 2003 ( hodnocení 3x A, 3 x B ).

Čestný člen Spolku českých lékařů v Praze, České hematologické
společnosti, Spolku bavorských internistů a České angiologické
společnosti.

V současnosti je vedoucím řešitelem Výzkumného záměru Ministerstva
zdravotnictví ČR č.16564( 2000-2004): Diagnostika a léčba dědičně
podmíněných poruch

Adresa: kvasnicka.jan@vfn.cz

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80