prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Kontaktní adresa:
1.Gynekologická porodnická klinika, 1. LFUK a VFN, Apolinářská 18, 12808, Praha 2, Tel.224967414, E-mail: hajekz@vfn.cz

Osobní data:
1943,4.3.,narozen v Praze
1960- absolvent gymnázia v Praze
1967- absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze
1972-atestace I.st.v gynekologii a porodnictví
1976-atestace II.st.v gynekologii a porodnictví
1982- CSc
1988- jmenování docentem v gynekologii a porodnictví
1992- DrSc
1996-habilitační práce,obhajoba
2001-jmenování profesorem v oboru gynekologie a porodnictví

Členství ve společnostech
Gynek.porodnická společnost JEP –člen
Sekce perinatální mediciny ČGPS – místopředseda
Sekce fetální mediciny –člen
World Assoc.of Prinatal medicine- člen
European Assoc.of Perinatal Medicine –člen
Člen mezinární společnosti pro prenatální diagnostiku
Národní delegát pro perinatologii pro ČR

Členství v redakčních radách časopisů
Člen redakční rady Čes. Gynekol.
Člen redakční rady časopisu Moderní Gynekologie
Člen redakční rady časopisu Gynekologie po promoci

Profesní životopis
1967-1971 sekundární lékař gynek. Porodnického odd. v Kutné Hoře
1972-1977 sekundární lékař I.Gynek.porodnické kliniky,Praha
1977-1988 asistent I.Gynekol.porodnické kliniky,Praha
1988-200l-docent I.gynekol.porodnické kliniky a společné Gynek. porod.kliniky VFN
2001-dosud profesor Gynekol. Porodnické kliniky 1LFUK a VFN Praha
1990-dosud konsultant pro perinatologii Středočeského kraje
1995-dosud místopředseda Sekce Perinatální mediciny ČGPS
1996-98,2001 – dosud člen perinatologické komise MZČR
2000 – dosud člen poradního sboru odboru zdravotní péče MZČR pro obor porodnictví
1998-dosud zástupce přednosty Gynekol. Porodnické kliniky 1LFUK a VFN Praha

Zdravotnické aktivity
Perinatologie, problematika předčasného porodu
Vedoucí odd Rizikového těhotenství Gynekol. Porodnické kliniky 1LFUK a VFN Praha Tel.224967012

Zahraniční stáže
Universita Milano Italie, Universita Lausanne Švýcarsko, Universita Uppsla Švédsko,Universita Londýn Kings´College Hospital Velká Britanie,Universita Gottenburg Švédsko

Vědecké aktivity
Řešitel a spoluřešitel 5 grantů IGA MZČR,mezinárodní spolupráce na problematice hypoxie plodu a STAN analýze se skupinou ve švédském Gottenburgu

Cizojazyčné publikace: 22

České publikace: 102
Spoluautor a editor učebnice :Porodnictví,1999,Praha,Grada Avicenum- cena nakladatelství
Autor a editor monografie: Základy prenatální diagnostiky ,Grada Avicenum 2000
Autor a editor monografie: Rizikové a patologické těhotenství , v tisku
vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at david2.securitynet.cz Port 80