Kritické stavy 2012

Pod záštitou děkana – 1. LF UK v Praze proběhl dne 8. prosince 2012 soubor přednášek a panelová diskuze na téma "KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 2012". Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


Organizace:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666
Fax +420-271 091 652
aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.aesculap-akademie.cz

Místo konání akce bylo:
Národní muzeum
(nová budova), Praha 1
(budova bývalého Federálního shromáždění)

 

Účastnický poplatek byl: 1.000, - Kč

pdf Program pro lékaře ke stažení
pdf Program pro porodní asistentky ke stažení