Resuscitace novorozence

Stáhněte si:

Resuscitace je soubor výkonů k okamžitému zajištění nebo obnovení základních životních funkcí – dýchání, krevního oběhu a vědomí. Podle literárních údajů (3, 5, 7) asi 10 % novorozenců vyžaduje po porodu specializovanou péči – popřípadě resuscitaci.

Viz též Resuscitace novorozence v Porodnické encyklopedii