Peripartální život ohrožující krvácení (ŽOK)

Kolektiv autorů

Stáhněte si:

Život ohrožujícího krvácení můžeme definovat mnoha způsoby., ztráta jednoho celého krevního volumu během 24 hodin nebo 50% ztráta krevního volume během 3 hodin či krevní ztráta narůstající rychlostí 150ml/ min.

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.