Traumatizmus plodu

Poškození mozku a metoda porodu.
Birth Injury and Method of Delivery
The New England Journal of Medicine 1999;341:1758-9
Benedetti  T. J.
Úřad pro potraviny a léky (FDA) Spojených států upozornil r. 1998, že po aplikaci vakuumextraktoru existuje nebezpečí mozkového poškození (12 úmrtí a 9 vážných poškození během 4 let (incidence 1:46 000 porodů). Riziko je nejvyšší při užití obou metod (vakuumextraktoru i kleští). Není zřejmé, zda byla  provedena korekce na existenci kongenitálních anomálií. Riziko poškození se nesnížilo, ani když byl po neúspěšné extrakci proveden císařský řez – avšak to je primárně porodnický neúspěch, vakuumestraktor byl použit v okamžiku, kdy nebyly splněny všechny porodnické podmínky a nebo byl technicky špatně prováděn, pozn. překladatele. Rozhodnout musí porodník – pokud je šance na vaginální porod malá, neměl by se ani zkoušet- tedy je přísná kontraindikace pro instrumentální, vaginální porod, pozn. překladatele.
Prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky