Ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru

Ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru je závažný lékařsko-etický problém. Indikace k tomuto zákroku se účastní vždy odborníci více oborů.

Důvody k ukončení těhotenství po zákonem předepsaném 12. týdnu těhotenství mohou být z hlediska matky, z hlediska plodu nebo smíšené.

Indikace k ukončení těhotenství z hlediska plodu jsou:

 • • genetické,
 • • vrozené vývojové vady plodu neslučitelné se životem (obr. 2.5-35),
 • • mrtvý plod.

 

Zdraví ženy je při ukončení těhotenství ve II. a III. trimestru ohroženo větší měrou, než je tomu při stejném zákroku v I. trimestru. Příčiny ohrožení ženy jsou:

 • • primární - např. fetus mortuus, kdy hrozí DIC a sepse,
 • • sekundární - následky související s výkonem ukončení těhotenství (mechanická poranění, hemoragie),
 • • kombinace obou předchozích příčin.

 

Ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru znamená pro rodičku těžké duševní trauma. Je povinností porodníka postupovat tak, aby její tělesná a duševní újma byla co nejmenší. Proto je nyní dávána přednost konzervativnímu postupu při ukončení těhotenství cestou vaginálního porodu za přispění účinných uterotonik, při účinné analgetické léčbě, po mechanické (laminárie) a farmakologické (prostaglandiny) přípravě děložního hrdla.

Potrat ve 4. měsíci a později se ve svém mechanismu liší od potratů v I. trimestru. Vejce nemůže opustit dutinu děložní bez vydatné dilatace děložního hrdla. Potrat probíhá ve třech dobách (otvírací doba, vypuzovací doba a doba k lůžku) jako u donošeného těhotenství, na rozdíl od jednodobých a dvoudobých potratů při nižším stupni těhotenství. Z toho důvodu je nutné počítat s obdobnými možnými komplikacemi i případnými operačními indikacemi jako u porodů ve III. trimestru, i když postupy s přihlédnutím ke stavu plodu jsou často odlišné.

K indukci děložní činnosti se podávají prostaglandiny (v dnešní době nejúčinnější uterotonika). Způsob podání prostaglandinů:

 • • perorálně,
 • • intravenózně,
 • • per vaginam:
 • – intracervikálně,
 • – transcervikálně: intraamniálně či extraamniálně,
 • •  intraamniálně přes stěnu břišní.

V poslední době je nejčastěji užívána aplikace prostaglandinů do intraamniální dutiny přes stěnu břišní. Takto podané prostaglandiny navozují rychle děložní činnost. Indukcí navozené děložní stahy jsou vnímány bolestivěji než u spontánního porodu. Bolestivý prožitek je psychicky prohlubován, protože odpadá naděje na narození zdravého dítěte, a tím i možný pozitivní stimul při prožívání často nadměrné děložní činnosti. Aby nebyl psychický stav rodičky nadměrně zatížen, a s ohledem na možné operační ukončení zákroku (např. revize dutiny děložní po vybavení plodu, manipulace s plodem), je nutné již při nástupu prvních děložních kontrakcí podat epidurální analgezii, kterou je možné kdykoli rozšířit na epidurální anestezii.