Astma v těhotenství

Astma je jedním z nejčastějších onemocnění, které mohou komplikovat těhotenství. Astmatem trpí 7 % žen fertilního věku (věk, kdy mohou otěhotnět)  a 4 % nastávajících maminek má během těhotenství astma. Přičemž výskyt astmatu stále roste.

Může být průběh těhotenství komplikován astmatem?
Pokud je vaše astma dostatečně léčeno (kontrolováno), není příčinou zvýšeného rizika pro vás ani pro očekávané dítě. Celková prognóza dětí narozených maminkám s dobře vedeným astmatem během těhotenství je srovnatelná s prognózou dětí narozených zdravým ženám. Proto je používání léčiv zaměřené na zajištění optimální kontroly astmatu odůvodněné dokonce i tehdy, nebyla-li jejich bezpečnost v těhotenství jednoznačně prokázána.
 
Jak může nedostatečná léčba ohrozit plod?
První tři měsíce těhotenství jsou pro dítě důležité pro zakládání všech orgánů. Nekontrolované astma (popř. těžké astma vyžadující hospitalizaci) má neblahé důsledky pro dítě, které může být nedostatečně okysličeno, může dojít ke zpomalení růstu a dokonce k předčasnému porodu dítěte s nízkou porodní hmotností.

Mají léky používané k terapii astmatu vedlejší účinky na plod?
Všechny léky  používané běžně k léčbě astmatu jsou relativně bezpečné. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se užívání antiastmatik se obraťte na příslušné odborníky – alergologa, popř. pneumologa nebo specializovaného gynekologa. Také při vyzvedávání léku upozorněte lékárníka, že jste těhotná a požadujte podrobné informace o vydávaném léčivém přípravku. Obecně platí, že riziko medikamentosní léčby je pro vás i vaše dítě nižší než riziko nekontrolovaného,  dostatečně neléčeného astmatu.

Jaký vliv má těhotenství na astma?
Během těhotenství se v průměru u jedné třetiny žen astma zhoršuje, u jedné třetiny se zlepšuje a u jedné třetiny zůstává nezměněno. Astma se může v těhotenství objevit poprvé. V průběhu gravidity se pravděpodobně zhorší astma, které bylo těžké před graviditou, mírně probíhající astma se zlepšuje. U žen s nealergickým astmatem bývá těžší průběh onemocnění během těhotenství častější než u nastávajících maminek s alergickým astmatem. Pacientky mají často shodný průběh astmatu v následujících těhotenstvích. Astma se častěji zhorší během těhotenství u ženy, která čeká dívku než chlapce.

V které části těhotenství se může změnit závažnost astmatu?
Vrchol zhoršení astmatu je udáván mezi 26.–36. týdnem těhotenství. Průběh astmatu se zlepší v posledních čtyřech týdnech gravidity a většinou je stabilizováno také během porodu. Astma se obvykle vrací do původního stavu (před graviditou) za tři měsíce po porodu.

Proč se u některých žen astma v průběhu těhotenství zlepší a u některých zhorší?
Astmatické potíže se většinou spíše zmírňují a zvýšená reaktivita dýchacích cest se snižuje. Je možné, že je to důsledkem celkového stavu mírné imunosuprese (potlačení obranných reakcí organismu) v těhotenství, a zejména zvýšené tvorby „ochranných hormonů“ -  progesteronu a kortizolu.
Zhoršení astmatu může být způsobeno gastroezofageálním refluxem (s následným pálením žáhy), na který si některé ženy v průběhu těhotenství stěžují. Dalšími příčinami zhoršení může být rostoucí stres nebo záněty vedlejších dutin nosních, kterými těhotné ženy trpí 7krát častěji.

Může se po otěhotnění pokračovat se specifickou alergenovou imunoterapií?
Není doporučováno začínat s imunoterapií během těhotenství kvůli možné alergické reakci, ke které sice dochází zřídka, ale pokud by k ní došlo, znamenalo by to nebezpečí pro vás i dítě. V případě že byla zahájena specifická alergenová terapie před otěhotněním a byla dobře snášena, může se v ní pokračovat dále.

Mohou astmatičky kojit?
Maminky s astmatem by měly být povzbuzovány ke kojení. Riziko rozvíjení atopie (dědičně založený sklon ke vzniku imunologické přecitlivělosti, projevující se alergií – atopický ekzém, alergická rýma, astma apod.) u dítěte matky astmatičky je 10 %, v případě, že jsou oba rodiče atopici dokonce 30 %. Toto riziko může být sníženo právě kojením. Všechny inhalované přípravky, perorální steroidy i methylxantiny jsou bezpečné při kojení.

Trpíte astmatem a plánujete otěhotnět?
Je ideální těhotenství plánovat a před těhotenstvím mít astma co nejlépe pod kontrolou. Také je dobré informovat o zamýšleném těhotenství vašeho lékaře (alergologa, pneumologa). Ten vám může doporučit návštěvu specializovaného lékaře, který se věnuje přímo léčbě těhotných astmatiček  Může také sám upravit vaši dosavadní léčbu, za účelem maximalizovat kontrolu astmatu a minimalizace rizika léčby.

 

zdroj: Safebryo.cz