Josef

Svátek má Josef

Dnes se shodují všechny světové kalendáře a kupodivu i náš na tom, že svátek slaví Josef. Základem jména je hebrejské Jóséph, označující "toho, kdo bude pokračovat". Josef je tedy ten, kdo v něčem pokračuje, něco přidává nebo rozmnožuje. Toto jméno má mnoho domáckých podob, a to nejenom u nás, ale takřka po celém světě. Do první skupiny patří všichni Jožové, Jožkové, ale i Jožinové, ve druhé vládnou Pepíci, Pepové, Pepkové, ale i Pepičky a Pepiny. Základem tohoto tvaru je italské jméno Beppe. Jedná se o zkratku italské podoby jména Josef - Giuseppe, které zkrátili Italové v Seppe, z něhož různými dalšími cestami vzniklo ono Beppe a konečně i náš Pepík.

Patronem dnešních oslavenců je manžel Panny Marie. Josef pocházel z královského rodu Davidova, povoláním byl stavitel a tesař. V době zasnoubení s Marií byl poměrně bohatým člověkem a nemáme důvod tvrdit, že by již byl v pokročilém věku. Naopak. Jeho obavy, vyvstavší když nalezl snoubenku s dítětem pod srdcem, rozptýlil anděl, který se mu zjevil a vyzval jej, aby si ji vzal za ženu. Po Ježíšově narození v Betlémě poslal Bůh Josefa do Egypta, aby zachránil syna před pronásledováním krále Héróda. Ten totiž nechal vraždit všechny novorozené chlapce, aby zvrátil věštbu, která prorokovala, že se narodí nový židovský král. Po Héródově smrti se opět celá rodina mohla vrátit domů. Josef však příliš novému králi nedůvěřoval, a tak se raději usadil v Nazaretu v Galileji, kde se cítil bezpečněji. Josef se o Ježíše příkladně staral a předal mu před svou smrtí i svou stavitelskou živnost. Zemřel zřejmě ještě před jeho ukřižováním. Svatý Josef, zvaný také Pěstoun Páně, je patronem církve a spoluochráncem české země. Najdeme jej znázorněného na mnoha obrazech s Marií a Ježíšem. Nejznámější kompozicí je vyobrazení s malým Jezulátkem v náručí a s lilií jako symbolem čistoty. Jeho dalšími atributy bývá tesařské nářadí - pila, sekera nebo úhelník, případně se někde objevuje rozkvetlá hůl jako připomínka toho, že byl vyvolen za manžela Mariina.

Nesmíme však zapomenout ani na Josefíny a Josefy, které dnes také slaví svůj svátek. Pravdou je, že toto jméno již dnes není tolik rozšířeno. Přitom některé jeho nositelky byly velmi slavné. Josefína se jmenovala první manželka císaře Napoleona I. a stejné jméno měla i famózní tanečnice a zpěvačka Josephine Bakerová (1906-1975). Oběma ženám ležel svého času u nohou doslova celý svět.

Den před jarní rovnodenností měla ve starém Řecku jeden ze svých svátků i bohyně Athéna. V římských dobách se slavívala jedna z pěti slavností k uctění bohyně Minervy, jimž se říkalo Quinquatrus. Tato březnová byla velmi bouřlivá a slavila se plných pět dní, od devatenáctého do dvacátého třetího března.

"PRÁCE JE OTEC ŠTĚSTÍ."
(B. Franklin)

Zdroj:www.libri.cz