Judita

V občanském kalendáři má dnes svátek Judita. Toto jméno má svůj počátek v hebrejské Jehúdith a doslova znamená, že "zmíněná žena pochází z Judeje", že je "židovského původu".

 

Jmeniny 29. prosince.

 

V církevním kalendáři má svátek Tomáš. Základem jména je syrské jméno Tómá, vycházející ze slova teómá, což znamená "dvojče", "blíženec".

Dnes má svátek Tomáš (Thomas) Becket. Narodil se v roce 1118 v Canterbury bohatým normanským rodičům, kteří mu poskytli všestranné a velkorysé vzdělání. Asi v roce 1142 vstoupil Tomáš do služeb canterburského arcibiskupa Theobalda. Ten poslal bystrého mladíka studovat na kontinent kanonické právo a v roce 1154 mu udělil nižší svěcení a titul arcidiakona. Becket se v Anglii ani neohřál, když ho král Jindřich II. jmenoval svým kancléřem. Mezi oběma muži vzniklo velké přátelství a porozumění. Tomáš byl navíc dobrým společníkem, měl rád zábavu, hry a divadlo, nijak se nezříkal pozemského světa. Když však byl v roce 1162 dosazen na arcibiskupský stolec, jeho chování se změnilo k nepoznání. Povinnosti jeho úřadu jej zcela pohltily. Začal se věnovat péči o chudé a sám žil velice střídmě a zbožně. Protože se velice dobře vyznal v zákonech a především v kanonickém právu, dostal se brzy do sporů se samotným králem. Jablkem sváru se stal spor o to, kdo má soudit duchovní osoby, dopustí-li se zločinu. Situace se neustále přiostřovala, až v roce 1164 uprchl Becket po bouřlivém zasedání královské rady do Francie. Plných šest let trvalo, než se arcibiskup a král usmířili. Nutno podotknout, že pouze formálně. Ovšem již v roce 1170 vypukl konflikt znovu: Tomáš totiž sesadil všechny biskupy, kteří stranili panovníkovi. To byl pochopitelně přímý úder vůči Jindřichovi II. a král tehdy pronáší památná slova: "Kdo mne zbaví toho obtížného kněze?" To byla výzva pro čtyři rytíře, kteří v podvečer 29. prosince 1170 arcibiskupa v jedné z kaplí canterburské katedrály zavraždili.

Tomášova smrt otřásla celou zemí. Lidé jej ihned začali uctívat jako mučedníka a jeho kult se rychle rozšířil po celé křesťanské Evropě. Papež Alexander III. již v roce 1173 Tomáše Becketa kanonizoval. Příběh jeho života a především smrti se stal předlohou četných literárních zpracování.

V kalendáři bychom dnes nalezli také Miladu. Toto jméno je patrně obměnou starého tvaru Mlada, jenž neznačí nic jiného než "mladá". Zajímavé je, že existuje i mužský tvar Mlad. V našem občanském kalendáři mají Milada i Mlada svátek 8. února a u tohoto data najde čtenář i krátký portrét Mlady Přemyslovny.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI