Justýna

V občanském kalendáři má tento den svátek Justýna nebo také Justina, ale nalezli bychom ji i v kalendáři římském. Toto jméno má latinský původ a znamená "spravedlivá". Naši obrozenci ostatně toto jméno překládali jako Pravdomila nebo Pravoslava. Justina byla mučednicí a zemřela při krutém pronásledování křesťanů za prokurátora Maximiana kolem roku 300 v Padově. V tomto městě také od 6. století dodnes stojí její mohutný kostel. Jmeniny 7. října V církevním kalendáři je další z mariánských svátků. Ten dnešní je slaven na paměť bitvy u Lepanta a zavedl jej papež Řehoř XIII. v roce 1573. Od té doby růžencová bratrstva zavedla i zvláštní růžencovou slavnost (festum vel solemnitas S. Rosarii), připadající na první neděli v říjnu. Tu pak papež Klement XI. v roce 1716 rozšířil na celou katolickou církev jako výraz poděkování za vítězství nad Turky u Temešváru (TimisŁoara, dnešní Rumunsko, 1715). Dalšími jmény kalendáře jsou Sergius a Bacchus. Sergius je latinská podoba nám známého jména Sergej. Původní význam jména se asi odvozuje od slova servare, což znamená "sloužící" nebo "opatrovatelský", ale časem se z něho stalo rodové římské jméno. Sergius a Bacchus jsou v kalendáři připomínáni společně. Oba byli důstojníky římského vojska a pro svou křesťanskou víru podstoupili mučednickou smrt. Jejich konec byl strašlivý: Sergius byl sťat a Bacchus ubičován k smrti. Žili ve 3. století a zemřeli kolem roku 305 v Sýrii. Zvláštní úcty se jim dostalo především v Orientě. Většinou bývají zobrazováni jako římští vojáci trpící svá rozdílná mučení. Dalším světcem tohoto dne je Ernst z Neresheimu. Narodil se v 11. století v Německu. Stal se benediktinským mnichem v Zwiefaltenu, odkud však v roce 1119 přešel do kláštera v Neresheimu, který tehdy nově vznikl severozápadně od Augsburgu, a hned se tam stal prvním opatem. Zúčastnil se křížové výpravy do Svaté země, při níž ho zajali Saracéni. Takového zajatce nemohlo potkat nic dobrého, a tak nepřekvapí, že jej po strašlivém trápení v Mekce umučili. Ernst bývá velmi často zobrazován s rumpálem a navijákem, protože podle tradice to byly nástroje jeho mučení. Ve starším českém kalendáři měla svátek také Libuše, naše doba si ji však připomíná 10. července. Toto velice oblíbené jméno má staročeský původ a jeho základem je staroslovanské ljub. Libuše je tedy "milovaná, líbezná či milá". Zdroje: Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999 LIBRI